Antwoord op Van Quickenborne

Antwoord op Van Quickenborne.

“In de pers – maar vooral in de blogosfeer – is er de laatste week heel wat commotie ontstaan rond een zogenaamde “taks op harde schijven” die ik zou hebben ingevoerd. Mensen die mij kennen, weten nochtans dat ik een “die-hard fan” ben van ICT en een tegenstander van taksen. Wat is er dan aan de hand?”

Een tegenstander van taksen? Vandaar dat u er mede voor gezorgd heeft dat Sabam, niettegenstaande er rechtspraak bestaat die dit volledig tegenspreekt, nu naar vele bedrijven een factuur kan sturen voor het spelen van muziek op de werkvloer? Of dat u ook voor deze nieuwe AUVIBEL “heffing” (maw: taks) weinig moeite hebt gedaan om ze tegen te houden? Zeggen en doen zijn twee andere zaken, en het is duidelijk uit de voornoemde acties dat uw “tegen taksen zijn” slechts een kwestie van schijn is.

“Personen die origineel werk produceren, zoals schrijvers, muzikanten, journalisten, componisten en dergelijke creëren intellectuele eigendom. Intellectuele eigendom kan in tegenstelling tot fysieke eigendom gemakkelijk gekopieerd worden, waardoor anderen met de vruchten van het harde werk kunnen gaan lopen. Om mensen ertoe aan te zetten creatief en innovatief bezig te blijven, ook en vooral via het internet, moeten creatievelingen passend beloond worden. Om die reden is er Europese wetgeving (“Richtlijn uit 2001 tot bevordering van de informatiemaatschappij”) die onder meer bepaalt dat voor het kopiëren van beschermde werken steeds een vergoeding verschuldigd is, ook al betreft het een kopie die enkel privé wordt gebruikt.”

Dan wil ik de vraag stellen: wat wordt in deze richtlijn bedoeld met “een kopie die enkel privé wordt gebruikt”? Wat valt daaronder? Valt een download van een torrentsite daaronder? Ook als men de desbetreffende CD niet heeft gekocht?

Immers, in dat laatste geval kan men inderdaad stellen dat deze Europese richtlijn dient om auteurs gepast te vergoeden voor hun werk. Als AUVIBEL echter enkel dient om auteurs te vergoeden voor bv. het mogen omzetten van een gekochte CD naar een mp3, is deze redenering compleet absurd. Intellectuele eigendomsrechten hebben ook grenzen, die echter jammer genoeg maar al te vaak worden vergeten of door wetgeving verder in de kiem gesmoord, en het mogen omzetten van een CD naar een mp3 zal door eender welk zinnig iemand als een recht van de consument beschouwen, waar de artiest niet nog eens langs de kassa voor moet passeren.

“Met andere woorden: ofwel verbiedt de overheid het kopiëren voor privé-gebruik (vb. vanop een CD naar een iPod), ofwel zorgt ze ervoor dat de auteur daarvoor een “billijke vergoeding” krijgt. In België is geopteerd voor het laatste. De auteurs en producenten worden bij ons “indirect” vergoed door een heffing op informatiedragers waarop de kopie terecht komt, zoals cassetten, video’s, CD-R’s of DVD’s en dit gebeurt al sinds 1996 (vele consumenten zijn zich daarvan wellicht niet bewust).”

Dit is een drogredenering — een valse dichotomie om het kind bij naam te noemen. Immers, de bevoegde Nederlandse minister heeft meermaals geweigerd om het Nederlandse equivalent van de AUVIBEL taks uit te breiden naar mp3 spelers e.d.

Dat toont aan dat Belgie dus zeker niet voor de keuze staat om of het kopieren te verbieden, of de taks nu uit te breiden, zoals men in bovenstaande poogt te impliceren. Het blijkt zelfs mogelijk te zijn om deze taks op nul euro te zetten, zoals tot voor kort effectief het geval was bij mp3spelers en dergelijke. Stellen dat het of het ene is, of het andere, is dus complete onzin. Sterker nog, in Nederland wordt downloaden legaal geacht, dus zou men verwachten dat men daar nog meer geneigd is om dit uit te breiden. Blijkbaar is de minister daar toch nog net iets meer tegen taksen.

“Ik heb niet zelf de prijzen bepaald, maar enkel dit akkoord tussen Auvibel, ondernemers en consumenten via een Koninklijk Besluit geformaliseerd. Maar het is niet mijn bedoeling mij er gemakkelijk van af te maken door de zwarte piet door te schuiven. Ik sta namelijk achter dit akkoord, dat voorziet in een correcte bijdrage voor mensen die originele werken produceren. Het gaat hier om creatievelingen – ondernemers – die een beloning verdienen voor hun harde werk. Het systeem van “indirecte vergoeding” betekent inderdaad dat niet iedereen betaalt naar gelang het aantal kopies dat hij neemt voor eigen gebruik (iemand kan best een hard drive gebruiken om vooral eigen producties op te slaan). Het is echter administratief veel te complex om dat persoon per persoon te gaan bepalen. Vergelijk het met de heffing op kopieerapparaten. De toegepaste tarieven zijn daarbij niet duurder dan in onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland), die eenzelfde mechanisme toepassen.”

Om op het eerste deel te antwoorden: als minister had u gemakkelijk neen kunnen antwoorden op de vragen van de desbetreffende belanghebbenden die de taks wilden verhogen. Als echte anti-taks-minister, dan wel in daden, niet enkel in woorden, had u dat ook gedaan.

Daarnaast claimt u dat het te ingewikkeld zou zijn om de taksen anders te gaan innen, en dat het dus maar noodzakelijk is dat iedereen — de kleine artiest incluis — maar moet meebetalen. Maar daarmee vergeet u wel te zeggen hoe de verdeling van de geinde gelden dan wel moet gebeuren. Is die verdeling niet even lastig, zoniet nog lastiger, dan het bijhouden van wie allemaal kopies maakt? Of laten we het door een paar vage stichtingen met vage verdeelsleutels doen? In Nederland is dat ook goed afgelopen …

“Voor mij zijn journalisten, componisten, schrijvers en andere producenten die dagelijks leuke content maken ondernemers en geen parasieten. Zij verdienen waardering.”

Niemand in de ‘blogosfeer’ heeft dat betwist. Dit stukje opnemen in deze tekst is dan ook puur stemmingmakerij en insinuaties rondstrooien — alsof de blogosfeer hier tegen zou zijn omdat ze mensen die intellectueel werk produceren parasieten van de maatschappij vinden. Het feit dat het net vooral creatieve mensen zijn die van zich hebben laten horen op hun blogs, twitter, etc toont goed aan dat bovenstaande paragraaf op niks slaat.

Uw blogtekst zou zogezegd moeten verklaren waarom deze heffing nodig is, en waarom de blogosfeer zich vergist in het druk maken, maar geen enkele van de punten die aangehaald zijn door bloggers is ongeldig gemaakt. Integendeel, de auvibel taks blijft enorm in het nadeel zijn van de kleine artiest, want die mag wel een serieus pak geld gaan afdragen voor zijn backups, zonder dat er enige hoop is dat hij ooit zelf een AUVIBEL vergoeding zal ontvangen voor de privé-kopies door anderen van zijn werk. Dat is wat velen stoort, naast het feit dat de hele redenering achter betalen voor het maken van een privé-kopie helemaal geen hout snijdt. Maar die punten worden natuurlijk voor geen meter aangeraakt. Schermen met Europese wetgeving, doen alsof het niet anders kan, en insinueren dat wie niet akkoord gaat artiesten als parasieten aanziet blijkt makkelijker te zijn dan een degelijk antwoord bieden aan de terechte vragen van de groep die u hier zogezegd zou dienen — de kleine artiesten. Of wacht, zou dit misschien dan toch eerder bedoeld zijn voor de grote muziekindustrie?

Advertisements

2 Responses to “Antwoord op Van Quickenborne”

 1. […] Re: Open brief: Artiesten protesteren zelf tegen Auvibel taks Mijn antwoord op het recente antwoord van Van Quickenborne: Antwoord op Van Quickenborne Qplqyer’s Weblog […]

 2. Jelle druyts Says:

  Groot gelijk!!!
  Al dat rond de pot gedraai. Allemaal om het gevoel te geven dat we er mee iets aan te zeggen hebben, terwijl ze toch doen en laten wat ze willen.

  Ik vind dat het tijd is om dit met zen alle niet meer te pikken !!! En dit is een goed initiatief om daar een voorbeeld aan te geven.

  Iedereen die al geld genoeg heeft ( de grote muziekindustrie ) wil maar meer en meer, en dat ten kosten van de gewone werkman, en tot slot van rekening ook nog eens voor de medemuziekanten… Schandalig !!

  Ik steun jullie (ons) protest met 100%
  En als ik kan helpen om dit tegen te gaan… Ge hebt mijn email…

  Grts
  Jelle Druyts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: