Archive for the VanQuickenborne Category

Van Quickenborne — opnieuw

Posted in auvibel, copyright, VanQuickenborne on January 23, 2010 by qplqyer

Van Quickenborne schrijft op 21 januari over de bloggers-meeting het volgende:

Auteurs zijn creatieve ondernemers die recht hebben op een vergoeding: dat is het uitgangspunt van de door de bloggers gecontesteerde Auvibel-heffing.

Dat is wel een heel erg vereenvoudigde versie van waar auvibel om draait. Dat is eerder de verantwoording voor het auteursrecht dan voor auvibel. En iets zegt mij dat deze zin eerder bedoeld is om te suggereren dat de bloggers tegen een vergoeding voor auteurs zouden zijn, dan iets anders. Maar dat is natuurlijk niet waar, want de bloggers zijn tegen onzinnige vergoedingen voor auteurs en voor een correcte vergoeding, niet tegen een vergoeding an sich.

Om aan te tonen waarom een dergelijke versimpeling totaal ongepast is, laat ik ook eens een taks invoeren met dezelfde idee: een vergoeding voor creatieve ondernemers, voor verloren gegane inkomsten. Laten we een nieuwe taks heffen op het luisteren naar muziek in je hoofd. Je weet wel, je hebt naar de radio geluisterd en nadien zit het liedje een hele dag in je hoofd, waardoor je de CD niet meer moet kopen, want je hoort het nummer zo al. Daar lijden auteurs veel verlies aan, wat natuurlijk niet kan, want auteurs zijn creatieve ondernemers die recht hebben op een vergoeding. Dus laten we gewoon iedereen jaarlijks een aanslagbrief sturen van zo’n vijftig euro. Doven ook, want misschien hebben ze ooit nog wel kunnen horen, en het is anders te moeilijk om na te gaan wie wel en wie niet muziek in zijn hoofd hoort. Als er iemand kritiek op die taks uit, wel, dan zeggen we dat die persoon kritiek uit op een systeem dat wel als uitgangspunt het vergoeden van creatieve ondernemers heeft, en wie kan daar nu op tegen zijn?

Verder las ik in de HUMO dan ook nog volgende uitspraak van Van Quickenborne over de AUVIBEL-taks:

«Elke kopie die je maakt komt in principe overeen met één origineel exemplaar dat je minder koopt – zo simpel is het. En dat is niet eens mijn redenering: Europa heeft dat beslist dat artiesten vergoed moet worden voor thuiskopieën. In tweeëntwintig van de zevenentwintig lidstaten bestaat die vergoeding trouwens al.

»Mag ik een vergelijking maken? Als ik de Humo kopieer en die zelfgemaakte exemplaren aan iedereen uitdeel, dan zal je zeggen: dat blad moet beschermd worden! En daarom betaal je in dit land een heffing op kopieertoestellen.»

De eerste zin is al bijzonder idioot, ongeacht van wie de redenering komt. Aangezien Van Quickenborne de heffing omhoog trekt, en niet in Europa gaat klagen over de heffing, kunnen we er ook vanuit gaan dat hij ermee akkoord gaat. Geen zinnig mens buiten de lobbyisten van de muziekindustrie en de ministers die naar die lobbyisten luisteren zal ooit denken dat wie zijn cd op mp3 zet anders die mp3 zou gekocht hebben. De tweede zin is echter nog het frappantst van allemaal. Van Quickenborne toont hier duidelijk aan dat hij, als verantwoordelijk minister voor de uitbreiding van AUVIBEL, niet eens snapt waar AUVIBEL voor dient. Het voorbeeld dat hij aanhaalt is hoegenaamd geen voorbeeld van een reservekopie, want een kopie maken en die publiek verspreiden is niet hetzelfde als een kopie maken voor gebruik in de familiale kring!

Advertisements

Van Quickenborne reageert — ik ook

Posted in auvibel, copyright, Uncategorized, VanQuickenborne on January 9, 2010 by qplqyer

Enkele dagen geleden heeft Van Quickenborne blijkbaar gereageerd op de vele comments omtrent de AUVIBEL taks. Hiervolgend toch weer enkele bedenkingen bij zijn uitspraken.

– In tegenstelling tot wat wordt geschreven, verdeelt Auvibel deze gelden aan een ruime groep van auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars, die elk worden vertegenwoordigd door aparte beheersvennootschappen. Ook fotografen kunnen hun aandeel in de thuiskopie-vergoeding krijgen door zich aan te sluiten bij een collectieve beheersvennootschap, zoals bijvoorbeeld SOFAM (www.sofam.be ).

U bedoelt: Auvibel verdeelt deze gelden aan een selecte groep beheersvennootschappen. Met andere woorden, wie er recht op wilt, moet zich aansluiten bij deze organisaties, met alle nadelige gevolgen van dien. Misschien is het wel een beter idee om deze taks te gebruiken om andere manieren die culturele activiteiten steunen te ondersteunen, zoals het bouwen van repetitiekoten in gemeenten, het subsidieren van vrije podia in jeugdhuizen, het organiseren van zaken zoals het Oost-Vlaams rockconcours e.d. meer. Dat ondersteunt onze culturele sector allicht meer dan het arbitrair te gaan verdelen onder de reeds grote artiesten (want uiteindelijk wordt dit door de beheersvennootschappen ook weer met een verdeelsleutel verdeeld).

  • – Het klopt dat er in Nederland vooralsnog geen thuiskopie-vergoeding verschuldigd is op harde schijven (wel op DVD’s en CD-R’s), maar de discussie woedt ook daar in alle hevigheid. In een laatste parlementair rapport wordt gepleit voor het volledig verbieden en strafbaar stellen van de thuiskopie als alternatief. Dat is niet de optie die wij in België hebben genomen.
  • Voor zover ik mij herinner werd in Nederland helemaal niet gepleit om de thuiskopie an sich illegaal te maken, maar wel om de thuiskopie __uit evident illegale bron__ te verbieden. Tenzij het antwoord op een vraag in mijn reactie op uw eerdere blogpost positief is, is muziek downloaden uit evident illegale bron in Belgie niet toegestaan.

  • – Uiteraard wordt een externe harde schijf ook gebruikt voor het bewaren van niet door auteursrecht beschermd materiaal; dat is ook het geval met DVD’s en CD-R’s die nu al bijdrageplichtig zijn. Ook vele kopieën op een kopieermachine hebben betrekking op niet-beschermd werk en toch is een vaste bijdrage verschuldigd. Zoals Dominique Deckmyn vandaag terecht in De Standaard stelde: “Kortom: die taks is een (heel) slechte oplossing voor een probleem waar we maar geen goede oplossing voor vinden. Dus ik stel voor een Facebook-groep op te richten onder de naam ‘Ik vind de Auvibel-taks ook maar niks, zeker niet wanneer ik ‘m moet betalen, maar ik heb zelf geen beter idee en het is toch allemaal behoorlijk genuanceerd hoor.” (zie: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=LV2KFD71 ).
  • Dus u geeft toe dat deze taks eigenlijk een vergoeding is voor het downloaden uit illegale bron? Want dat is het probleem waar Dominique Deckmyn op doelde. Weet wel dat als u dit toegeeft, impliciet downloaden uit illegale bron in Belgie toegestaan moet zijn, want anders hebben veel andere bloggers gelijk: men kan moeilijk op voorhand een taks betalen voor iets wat niet is toegestaan (hoewel datzelfde probleem opduikt bij de thuiskopie wanneer men bv. naar de situatie met de CSS encryptie op DVDs kijkt).